Asatru jest religią, nurtem, który wywodzi z mitologii nordyckiej. Oparta jest na wierzeniach, które miały swoje miejsce w Europie przed przyjęciem chrześcijaństwa. Asatru jest jednym z neopogańskich ruchów religijnych. Z założenia jest to wiara politeistyczna, w której oddaje się cześć wielu bogom i przodkom.

W asatru odtwarza się wierzenia, obyczaje, kulty z czasów przedchrześcijańskich, które miały miejsce na terenach północnej Europy. Duże znaczenie dla wyznawców oraz dla samej religii ma natura. To ona rządzi całym porządkiem świata. Wyznawcy są jej częścią, podporządkowują się jej i żyją zgodnie z jej prawami.