Przedchrześcijańskie życie, jak każde inne, było ciekawe świata i chciało czerpać o nim wiedzę. Asatru uznają tylko dwa źródła wiedzy. Po pierwsze źródłem wiedzy o świecie jest sam świat. Poznajemy go, obserwujemy i dowiadujemy się wszystkiego, co jest nam potrzebne a nawet więcej. Po drugie mądrość, wiedza, instynkt, które zostały odziedziczone po przodkach – pozwalają zachować się w określonych warunkach i zrozumieć prawa rządzące naturą.

Eddy i sagi to źródła, które zawierają historyczne teksty. Razem z powyższymi źródłami stanowią całokształt wiedzy o otaczającym świecie.