Etyka w kulcie religii asatru jest bardzo ważnym elementem. Ona determinuje sposób życia człowieka wierzącego jako jednostki oraz jako członka społeczności. Wierzenia, które wywodzą się z mitologii nordyckiej nie dają konkretnych przykazań, co należy czynić, a co nie. Jednak są pewne cechy, zasady etyczne, które są ponad wszystkim i to nimi powinien się kierować w życiu wierzący.

  Dziewięć Szlachetnych Cnót

  Zasady oparte są o pojęcia etyczne, które determinują pewne zachowania względem samego siebie i względem społeczności. Życie w zgodzie z tymi zasadami ma zapewnić honorowe życie w zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą. Istnieje Dziewięć Szlachetnych Cnót:

  • Odwaga
  • Prawdomówność
  • Honor
  • Wierność
  • Dyscyplina
  • Gościnność
  • Pracowitość
  • Samodzielność
  • Wytrwałość