Asatru FAQ

 1. Asatru? Co to jest?
 2. Co to znaczy, że Asatru opiera sie na „wierzeniach ludów germańskich” ?
 3. Czy Asatru ma jakiś związek z innymi religiami?
 4. Czy nazwy Asatru i Odynizm są różnymi nazwami tej samej religii i oznaczają to samo?
 5. Dlaczego akurat nordyccy bogowie? Przecież są oni tylko manifestacja jednego wszystkoobejmującego i wspólnego wszystkim bóstwa.
 6. Czy mity są traktowane w Asatru dosłownie ?
 7. Czy Asatryjczycy uważaja ze tylko ich bogowie są prawdziwi ?
 8. Jak mogę „przystąpić do Asatru” ?
 9. Jestem prawicowcem / nacjonalistą – czy mogę też być Asatryjczykiem?
 10. A gdybym był lewicowcem / internacjonalistą?
 11. A co z gejami i lesbijkami?
 12. Jestem Afrykańczykiem / Azjatą – co ze mną?

1. Asatru? Co to jest?

Asatru jest politeistyczną religią rekonstrukcjonistyczną opierającą się na przedchrześcijańskich wierzeniach germańskich ludów północnej Europy. Samo słowo Asatru oznacza „wierność Asom” lub „wiarę w Asów” – czyli inaczej wierność Odynowi, Thorowi, Freji i innym nordyckim bogom oraz wartościom przez nich reprezentowanym.

2. Co to znaczy, ze Asatru opiera sie na „wierzeniach ludów germańskich?” Przecież Odyn, Thor i inni, byli bogami Wikingów!

Ludy germańskie jest ogólna nazwą wielu grup etnicznych zamieszkujących północną Europę,
i oznacza w tym przypadku przynależność kulturową i językową wywodzacą się ze wspólnych korzeni. Dlatego zarówno współczesni Skandynawowie, jak i Niemcy, Anglicy, Fryzowie, Holendrzy oraz inne narody którym nie udalo się przetrwać do współczesnych czasów – są lub były określane jako germańskie. Wszyscy oni wierzyli w bogów których nazywamy dzisiaj „nordyckimi”. Owi bogowie sa najcześciej kojarzeni z wikingami dlatego, iż w Skandynawi zachowało się dużo zródeł historycznych ( pisanych i archeologicznych) dotyczacych tamtych czasów, co niestety nie jest regułą na innych terenach.

3. Czy Asatru ma jakiś związek z innymi religiami?

Nie. Nie w sensie zapożyczeń bogów lub nauk z innych ścieżek religijnych lub kultów. Oczywiście sami Asatryjczycy mają wiele wspólnego z innymi poganami wyznającymi różne religie naturalne czy ogólnie z ludźmi religijnymi. Jednakże Asatru nie jest odłamem żadnej innej religii ani z żadnej innej się nie wywodzi. Jest religią „historyczną” wyznawaną swego czasu w określonym rejonie Europy, posiadającą swoją kosmologię, panteon i własne mity, więc w przeciwieństwie do różnych kultów neo-pogańskich nie musi nic od nikogo „pożyczac”.

4. Czy nazwy Asatru i Odynizm sa różnymi nazwami tej samej religii i oznaczają to samo?

W zasadzie tak, choć nie dla wszystkich. Europejscy poganie mają tendencję do używania tych pojęć zamiennie, Amerykanie zaś uważają Odynizm za koncentrowanie się jedynie na osobie Odyna jako boga wszystkich ludzi i wszystkich czasów.

5. Dlaczego akurat nordyccy bogowie? Przecież są oni tylko manifestacją jednego wszystkoobejmującego i wspólnego wszystkim bóstwa.

Niektóre neo-poganskie religie rzeczywiście twierdzą, że wszystko jest jednością i wszystko zawiera się w jednym. Asatru jednak do nich nie należy. Bogowie sa dla nas bytami indywidualnymi i realnymi a nie istniejącą tylko w wyobrażeniach wyznawców metafizyczną nieokreślonością.

6. Czy mity są traktowane w Asatru dosłownie?

Z jednej strony Asatryjczycy wierzą w to, że bogowie sa realni i posiadają władzę nad światem, z drugiej strony przyznają, że mity posiadają swoją symbolikę. Dla niektórych z nas, Thor jest potężnym rudobrodym mezczyzną z młotem w dłoni, a nie nie symbolem – bo w ten sposób łatwiej jest nam go zrozumieć i pojąć nasze więzy krwi – dla innych z nas zaś , spersonifikowaną manifestacją zjawisk natury. Nie narzucamy nikomu jak ma „widziec” swoich bogów. Choć z drugiej strony łatwiej wyobrazić sobie pokrewieństwo z Thorem niż z burzą, nieprawdaż?

7. Czy Asatryjczycy uważaja że tylko ich bogowie sa prawdziwi?

Nie. I nie usiłujemy nikogo do tego przekonywać. Wszelkie „misjonarstwo” jest nam obce, przede wszystkim dlatego, że uważamy, że Asatru nie jest religią dla każdego. Jeśli inni poganie chcą czcić Dianę czy Cernunnosa – niech to robią. Tak samo , z naszego punktu widzenia jest jak najbardziej właściwe, że chrześcijanie modlą się do swojego jedynego boga. Każdy ma prawo do swoich poglądów i swojej wiary. Żaden Asatryjczyk nie umniejsza rangi „obcych” bogów i nie twierdzi ze oni nie istnieją. Do dzisiaj przetrwało w Asatru podejście do spraw wiary z okresu „późnowikińskiego”, wyrażające sie zdaniem – wy macie waszych bogów , my mamy naszych i każdy niech czci swoich.

8. Jak mogę „przystapić do Asatru”?

W Asatru nie ma zdefiniowanej „kasty kaplanskiej” jako takiej. ( choć są podejmowane takie próby, zwlaszcza w amerykanskich kindredach), nie ma tajemnych rytualów, nie ma inicjacji itp. Dlatego też wystarczy z początku, po poważnym zastanowieniu, odpowiedzieć samemu sobie na proste pytanie: Czy mogę i chcę wierzyć w nordyckich bogow, czy mogę i chcę ślubować im wierność, czy mogę i chcę żyć według zasad etycznych propagowanych przez tę religię?

Jeśli odpowiedz brzmi TAK – to składając prywatną przysiegę bogom, włączam się do asatryjskiej społeczności. Ale…właśnie – społeczności. Asatru nie jest religią idywidualistyczną bazujacą na jednostce lecz społeczną, opierającą się na grupie i jej wzajemnych związkach. Dlatego trzeba zawsze szukać możliwości dołączenia do „rodziny”, „ogniska” czyli właśnie grupy by brać udział we wspólnych rytuałach i być aktywnym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty.

9. Jestem prawicowcem / nacjonalistą – czy mogę też być Asatryjczykiem?

To zależy „jakim”? nacjonalistą . Dopóki nie koliduje to z konstytucją i demokracją panujacą w naszym kraju, każdy może mieć zapatrywania polityczne jakie mu pasują. Jeśli zaś ktoś uważa, że można mieszać wiarę w nordyckich bogów z prawicowym ekstremizmem i neonazizmem czy faszyzmem, bądź jakąkolwiek „dyktaturą”, ten nie ma czego szukać w Asatru. Tego typu zapatrywania sa sprzeczne z asatryjskim duchem wolności i demokracji.

10. A gdybym był lewicowcem / internacjonalistą?

To samo co powyżej tyle że w lewą stronę. Generalnie rzecz biorąc Stara Wiara (Asatru) umiejscowiona jest jakby pośrodku , mocno związana ze zwykłym życiem „normalnych” ludzi i bazująca na demokracji oraz wartościach takich jak honor i wzajemny szacunek. Ekstremiści wszelkiej maści i koloru z zasady nie pasują do tego.

11. A co z gejami i lesbijkami?

Heteroseksualizm i homoseksualizm, są dwoma stronami tego samego medalu – seksualizmu.
Od wielu lat toczy się dyskusja wśród Asatryjczyków o podejście do tego tematu. Skrzydło konserwatywne sztywno trzymające się tradycji uważa, że istnieje dostatecznie dużo przesłanek wskazujących na to, że osoby określone jako ergi były napiętnowane społecznie. Z drugiej strony, liberalni asatryjczycy uważają, że żywa i rozwijająca się religia, nie może ślepo powielać wzorców myślenia sprzed 1000 lat i że każdy bez względu na „preferencje” seksualne może znaleźć swoją ścieżkę ku bogom Asgardu. Jesteśmy wprawdzie rekonstrukcjonistami ale rozumienie słowa „ergi” tak jak w V czy X wieku raczej cofałoby nas zamiast rozwijać. Asatru nie jest skamieliną lecz żywą religią współczesnych ludzi.

12. Jestem Afrykańczykiem / Azjatą – co ze mną?

Przynależność do Asatru a dokładniej do religii i kultury asatryjskiej nie jest limitowana kolorem skóry, oczu czy włosów. Związana jest za to z pewnym określonym widzeniem świata, etyką życia i kultem określonych bogów. Gdy ktoś jest gotów je przyjąć i uznać za swoje – ten zostaje wyznawcą Starej Wiary.