Utiseta to jedna z praktyk magicznych, której główną cechą jest poszukiwanie mądrości poprzez siedzenie i przebywanie drogi umysłu. Ta praktyka ma wiele podobieństw do szamańskich tradycji spędzania czasu odizolowanego od innych istot ludzkich w naturze w celu połączenia się z zasobami duchowymi lub otrzymania wizji.

Jest to duchowa tradycja praktykowana od tysiącleci przez ludzi, którzy pragną otrzymać objawienie i ponownie połączyć się z naturą, z duchami – szczególnie z duchami przodków – iz ich głębszą jaźnią. Ten czas głębokiej introspekcji w przyrodzie ma wiele korzystnych wpływów na psychikę i ducha. W erze Wikingów, útiseta, czyli „siedzenie”, rytuał był szczególnie używany przez tych, którzy praktykowali magię szamańską, aby obcować z duchami świata naturalnego i duchami zmarłych dla celów wróżbiarstwa.

 

 

Artykuł opublikowany przy współpracy z https://www.exdata.pl/