Wieszczenie to przepowiadanie przyszłości przez ludzi obdarzonych niezwykłą mocą zwanych wieszczami. To umiejętność przez niektórych zwana utrapieniem, a przez niektórych darem. Widzenie przyszłości w tamtych czasach było ciężarem dla tych, którzy znając bieg wydarzeń, nie mogli ich zmienić, przez wiarę w fatum, która ściśle prowadziła ówczesnym życiem.

Jednak z drugiej strony była darem – ogrom świata wciąż był zagadką dla ludzi a możliwość, by zobaczyć przyszłość wręcz błogosławieństwem, które umożliwiało, choć fragmentaryczne, poznanie i zrozumienie życia.